Hrdinové v básních. Eseje o poezii

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

JOSEF HRDLIČKA – MATOUŠ JALUŠKA – MARTIN PŠENIČKA (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978‑80‑7308‑735‑7 (print)

ISBN 978-80-7308-736-4 (online: pdf)

Rok vydání: 2017 (1. vydání).

Rozsah:  271 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 325,- Kč

Obálka, typografie a sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Togga, spol. s.r.o., Praha

 

Hrdinů je na světě velmi mnoho – alespoň potenciálně. Každý z lidí může vystoupit z mezí všednosti a jedním takovým hrdinou se stát. V této knize, vycházející z cyklu rozhlasových esejů, který byl v roce 2015 vysílán na stanici Český rozhlas Vltava, se autoři dotýkají nejrůznějších způsobů hrdinství v básních. Jejich hlavním cílem je ponouknout čtenáře k tomu, aby se pustil do vlastních výzkumů na onom pomezí, v němž se z obyčejných lidí i věcí stávají hrdinové. Všímají si přitom především nečekaných modů heroismu, příběhů o hrdinech, kteří se své úlohy chopili překvapivým způsobem či kterým při díle nechyběla bázeň ani hana. Zde přítomné eseje byly znovu přehlédnuty, protříbeny a byl připojen poznámkový aparát. Eseje jsou doplněny literárněhistorickou a interpretační studií, která mapuje základní repertorium literárního hrdinství v evropském písemnictví a v literaturách Evropou inspirovaných. Kniha svým pojetím volně navazuje na publikaci Básně a místa (2015).

Ohlasy v médiích:

Stát se někým jiným. Eseje o hrdinství v básních (A2 4/2018)

Hrdina a velryby u D. H. Lawrence – ukázka z knihy (Literarky.cz, 23. 11. 2017)

Ukázka: