Korunovační řád českých králů

Koupit v e-shopu

JIŘÍ KUTHAN – MIROSLAV ŠMIED (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy a 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy ve vydavatelství Togga

ISBN 978-80-7308-266-6 (Univerzita Karlova v Praze)

ISBN 978-80-87258-09-5 (Togga)

Rok vydání: 2009 (1. vydání)

Rozsah: 435 stran

Jazyk: český, latinský

Doporučená cena: 990,- Kč

Obálka, typografie a sazba z písma Maiola: Jana Vahalíková

Tisk: Tiskárna Havlíčkův Brod, a.s.

 

Reprezentativní monografie, která pojednává o základním dokumentu české státnosti a o jeho zasazení do celoevropského kontextu. Knihu uvádí studie prof. Jiřího Kuthana věnovaná královské hodnosti českých vladařů, jejich dílu a reprezentaci. Dále jsou v ní zařazeny jednotlivé listiny vážící se k udělení královské hodnosti českým vladařům, například Zlatá bula sicilská císaře Friedricha II., a především faksimile, latinský přepis a český překlad korunovačního řádu českých králů, na jehož sepsání se podílel český král a římský císař Karel IV. Text je doplněn o stěžejní studii Josefa Cibulky, který korunovační řád českých králů interpretuje z historického a kunsthistorického hlediska. Cibulkovu studii dále rozšiřuje a prohlubuje komentář prof. Jaromíra Homolky. Bohatá obrazová příloha pak dokumentuje královský status českých panovníků. Publikace překračuje svým významem tuzemský kontext a je cenným příspěvkem k historii a formování národní identity v panevropském kontextu.

 

Ohlasy v médiích:

Kniha týdne (Česká televize – Knižní svět, 21. 6. 2009)

Knižní šperk: korunovační řád českých králů (Právo – Salon, 18. 7. 2009)

Korunovační řád českých králů (Dějiny a současnost 1/2010)

Korunovační řád českých králů vychází v reprezentativní knižní podobě (stavitele-katedral.cz, Knižní novinky)

Korunovační řád českách králů. Slavnostní prezentace knihy bude ve Faustově domě (iForum, 1. 11. 2009)

Prezentace knihy „Korunovační řád českých králů“ (Arcibiskupství pražské, 4. 11. 2009)