Literární studie a stati I

Koupit v e-shopu

OTOKAR FISHER

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-535-3

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Rozsah: 585 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 440,- Kč

Obálka, typografie a sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

 

Nejvýznamnější představitel české germanistiky v období před druhou světovou válkou Otokar Fischer (1883–1938) se rovněž podstatně zapsal do dějin literárněvědné bohemistiky a oboru propojujícího zájmy obou filologií, germanobohemistiky, výraznou pozornost věnoval otázkám teatrologickým. Během pětatřicetileté odborné kariéry zveřejnil bezmála tři tisíce příspěvků ve vědeckých publikacích, sbornících, časopisech i v denním tisku, psaných kromě češtiny též v němčině a francouzštině.  Pro přítomný výbor jich editor vybral 165 a seřadil je do sedmi oddílů ve dvou svazcích. Sv. 1: 1. Problémové studie soustřeďují obecně koncipované texty o problematice tvorby a jejích nevysvětlitelných či intuitivních momentech, stati o dramatu a dramaturgii, o historii a metodologii literární kritiky, o nových literárněvědných směrech třicátých let 20. století nebo o podstatě literárního překladu; 2. Práce bohemistické představují ve třiceti statích českou literaturu od Máchy po Mahena, se zvláštními důrazy na dílo J. Vrchlického, O. Březiny, A. Sovy, O. Theera, F. X. Šaldy a K. Čapka; 3. Studie s tematikou česko‑německou ukazují roli českého živlu v Goethově díle, básníkovu inspiraci pro Čelakovského a  Erbena nebo seznamují s předlohami Kollárovy Slávy dcery, s relacemi mezi K. H. Máchou a A. Klarem či F. Hebbelem a českým národem.

 

Ohlasy v médiích:

Otokar Fischer: Sen v koutku oka přelévá se v realitu (H-aluze 35/2016)

Michael Špirit o Otokaru Fischerovi v pořadu U zavěšené knihy (ČT Art, 6. 5. 2015)

Práce Otokara Fischera se po 30 letech konečně dočkaly vydání (Forum 29/2015)

Splácení dluhu (Kultura21, 14. 4. 2015)

Píše Michael Špirit (Echa, 30. 10. 2013)

Ukázka: