Na cestě evropským literárním polem. Studie z komparatistiky

Koupit v e-shopu

VLADIMÍR SVATOŇ

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-746-3

Rok vydání: 2017 (1. vydání).

Rozsah: 216 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 295,- Kč

Obálka, typografie a sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Togga, spol. s.r.o., Praha

 

Vladimír Svatoň ve své knize uvažuje o komparatistice jako o myšlení, které chce zachytit kontury širších kontextů, než jaké nabízí literatura jednotlivých národů. Důležitý je pro něho pojem „předpokladové půdy“ jako principu, kterým je kontext scelen. Evropská civilizace je tak poznamenána permanentním rozporem mezi nadosobními zákony a soucitem s osudy lidského jedince. Vznik komparatistiky autor klade do počátků novověku, kdy si evropští myslitelé uvědomili, že jejich současnost vnímá tento rozpor jinak než antický svět. Vědomí o protikladu těchto epoch se stalo osou evropské filosofie dějin a později i historické poetiky: sloužilo jako východisko pro srovnání antické a novověké (především shakespearovské) tragédie nebo klasického eposu a moderního románu. Kapitoly o tragédii jsou věnovány problému katarze, v románovém žánru je zdůrazněna jeho skrytá mytologická osnova.

Ukázka: