Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti Filozofické fakulty UK v období normalizace

Koupit v e-shopu

JAKUB JAREŠ – MATĚJ SPURNÝ – KATKA VOLNÁ a kol.

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nakladatelství Togga s. r. o.

ISBN 978-80-7308-426-4 (FF UK)

ISBN 978-80-7476-001-3 (Togga)

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem

Rozsah: 405 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 390,- Kč

 

Publikace představuje přední humanitní fakultu socialistického Československa v době „normalizačního“ dvacetiletí – Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, sídlící na pražském náměstí Krasnoarmějců. Nepřináší jen popis organizačních a politických struktur jedné konkrétní instituce, ale soustředí se především na jednání akademiků a studentů v tehdejších podmínkách a na jejich dilemata. Situaci na fakultě před rokem 1989 se snaží podat tak, aby nezanikla její spletitost a složitost. Zejména učitelé fakulty se potýkali s různými závazky, které si mnohdy konkurovaly: vedle politické loajality k režimu stála loajalita k oboru, vědě, katedře, kolegům a rovněž ke studentům, kterým chtěli předávat své znalosti. To přináší řadu otázek. Na jaké kompromisy musel humanitní intelektuál po roce 1968 přistoupit, aby mohl učit na vysoké škole? Jak porozumět tomu, že většina tehdejších učitelů vzpomíná na svou katedru jako na „ostrůvek pozitivní deviace“, ačkoli šlo o instituci plně loajální k normalizační KSČ? V jaké míře a jakými cestami se navzdory ideologizaci a politickým tlakům dařilo udržovat kvalitní úroveň humanitního vzdělání? Proč téměř všichni učitelé FF UK odsoudili Chartu 77? Co konkrétně pro vysokoškolského učitele znamenala spolupráce se Státní bezpečností? Monografie nepřináší k těmto otázkám pouze množství zpracovaného materiálu či dokumentaci konkrétních případů, ale také alternativní interpretaci období normalizace. Kniha je završením výzkumu, který skupina mladých badatelů zahájila v roce 2007.

 

Zvolený badatelský přístup tak imanentně odmítá černobílé hledání „dobra“ a „zla“ či jakoukoliv „stranickost“ a přibližuje tak interpretované děje k „neuchopitelnému“, totiž k historii „jaká opravdu byla“.

Z lektorského posudku – historik Pavel Urbášek

Pokus o celistvý a diferencovaný obraz ostře sledované a důsledně prověřované fakulty je celkově úspěšný, pro období normalizace průkopnický a hodný následování.

Z lektorského posudku – historik Jiří Suk

Ukázky:

Ukázky z knihy Náměstí Krasnoarmějců 2 (www.proverenafakulta.cz)

Nová kniha o normalizaci na univerzitě. Státní bezpečnost vyslýchala v děkanově pracovně (Deník Insider, 16. 11. 2012)

Nová kniha o normalizaci na univerzitě. Jak napsat kádrový posudek a neublížit (Deník Insider, 15. 11. 2012)

Nová kniha o normalizaci na Filozofické fakultě UK. Příběh Evy Fojtíkové, manželky ideologa (Deník Insider, 14. 11. 2012)

Ohlasy v médiích:

Normalizace na pražské filozofické fakultě a sociální dějiny pozdního socialismu (Soudobé dějiny 1-2/2015, s. 193-196)

Recenze (Marginalia historica 1/2013, s. 165-168)

Kniha, o které se hovoří: Filozofická fakulta za časů normalizace (Dějiny a současnost 10/2013)

Recenze (Práce z dějin akademie věd 1/2013, s. 126-128)

Glosy historické XLVI (Souvislosti 4/2012, 14. 3. 2013)

Rudá fakulta (A2 6/2013, 13. 3. 2013)

Naše obyčejná normalizace – rozhovor s Matějem Spurným (Literární noviny, 9. 1. 2013)

Rudá, nikoli modrá fakulta (Radio Wave, 18. 12. 2012)

Sine ira et studio? (Neviditelný pes, 11. 12. 2012)

Prověřená fakulta v normalizaci (Neviditelný pes, 3. 12. 2012)

Pražská filosofická fakulta za normalizace (ČRo 7 – Praha, Historické obzory, 1. 12. 2012)

Voříšek z kontextu vytržený (Lidové Noviny, Orientace – Salon, 1. 12. 2012)

Filozofové a StB: Filozofická fakulta UK v období normalizace (ČŘo 6, Historie věčně živá, 1. 12. 2012)

Voříšek je zcela okrajová kauza, zlobí se autoři knihy o normalizaci na Filozofické fakultě (Český rozhlas, zprávy, 30. 11. 2012)

Na obranu historiků z Filozofické fakulty (socialniteorie.cz, 30. 11. 2012)

Nový pohled na normalizaci nabízí výzvu k reflexi humanitních věd (Rozhovor s autory publikace Náměstí Krasnoarmějců 2, FF UK, 26. 11. 2012)

Náměstí Krasnoarmějců 2 skrývalo i „ostrůvky pozitivní deviace“ (iForum, 26. 11. 2012)

Odstíny rudé fakulty (Česká pozice, 24. 11. 2012)

Voříšek a ti druzí (Respekt – Fokus, 24. 11. 2012)

Normalizace není jen minulostí (blog.aktualne.cz, 23. 11. 2012)

Náměstí Krasnoarmějců 2: Adresa „ostrůvku pozitivní deviace“ (ČT24, 22. 11. 2012)

Nová publikace Náměstí Krasnoarmějců 2 o normalizaci na FF UK (ČRo 3 – Vltava, Mozaika, 22. 11. 2012)

Za vodou s historikem Matějem Spurným (Radio Wave, 19. 11. 2012)

Článek na Lidovky.cz (14. 11. 2012)

Článek na Aktuálně.cz (14. 11. 2012)