Otevřená univerzita. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a její cizinci 1918–1938–1948

Koupit v e-shopu

 

PETR HLAVÁČEK

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-941-2

Rok vydání: 2019 (1. vydání)

Rozsah: 148 stran

Jazyk: český

Doporučená cena: 190,- Kč

Obálka, typografická osnova a sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Togga, spol. s r. o., Praha

Kniha Otevřená univerzita. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a její cizinci 1918–1938–1948 vznikla jako doprovodná publikace stejnojmenné výstavy uspořádané na podzim 2019 na FF UK. Právě tato fakulta prošla od roku 1918 bouřlivou transformací reagující na vzdělávací potřeby a rostoucí sebevědomí mladého státu. Nejviditelnějším projevem byla programová internacionalizace pedagogického sboru, a to nejen v rámci filologických oborů. Na fakultě tak vedle českých profesorů, docentů a lektorů bylo v letech 1918–1938 možné navštěvovat přednášky vedené Francouzem, Italem, Němcem, Slovincem, Rusem, Ukrajincem, Bělorusem, Židem, Španělem, Polákem i Polkou, Rumunem, Arménem, Chorvatem, Bulharem, Dánem, Švédem, Angličanem i Skotem, Lotyškou, Turkem i Arabem. Několik vybraných osudů zahraničních osobností, oněch „našich cizinců“ působících na FF UK v dynamickém období 1918–1938–1948, nám může být připomenutím, že odvážná a tvůrčí otevřenost vůči jinakosti náleží k dobré tradici naší akademické obce, neboť existencionálně spočívá v samotných kořenech evropské a západní civilizace.