Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností

Koupit v e-shopu

PETR HLAVÁČEK VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ MICHAEL ROMANCOV et al.

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-581-0

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Rozsah: 318 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 290,- Kč

Obálka: Dušan Neumahr

Typografie a sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

 

Co je vlastně Západ? Jsme my, Češi, skutečně jeho součástí? A pokud ano, proč? Jaká je budoucnost Evropy? Existuje ještě Střední Evropa? Jak se stavět k Východu? Je pro nás Rusko hrozbou nebo výzvou? I takové a podobné otázky si klade naše kniha, přičemž nenabízí žádné definitivní odpovědi, nýbrž se především snaží být inspirativní, provokativní a dialogická, jak je ostatně naší evropské a obecně západní civilizaci vlastní. Evropská a západní identita byla a je principiálně dialogická, nehotová – evropanství a západnictví národů se stále znovu rodí z krizí, otázek, odvahy a víry. Snad může někomu otázka, vetknutá do názvu naší knihy, znít pateticky a sebestředně. Proč jsme Západ? Inu, proto, že se nemíníme vzdát kritického myšlení, pochybujeme sami o sobě, abychom vždy znovu pokračovali v onom dobrodružství, jež se rodí z pravdivého sebe-vědomí svobodných jedinců a národů.

Ohlasy v médiích:

Jsme východ Západu, nebo západ Východu? (Reflex, 6. 10. 2016)

Odpudivá rozpínavá slitina, hybrid či slušná civilizace? Sborník o naší přináležitosti k Okcidentu (iLiteratura, 27. 8. 2016) 

Víkend podle… (rozhovor s Petrem Hlaváčkem, Český rozhlas Plus, 31. 7. 2016)

Ukázka: