Psychosociální aspekty v současném českém porodnictví. Kvalita perinatální péče očima rodiček

Koupit v e-shopu

LEA TAKÁCS – JITKA SEIDLEROVÁ a kol.

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-431-8

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Vazba: brožovaná

Rozsah: 120 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 190,- Kč

 

Výzkumný tým Katedry psychologie FF UK realizoval v letech 2010-2012 výzkum zaměřený na psychosociální aspekty péče v českých porodnicích. Publikace přináší aktuální informace o spokojenosti žen s péčí v českých porodnicích na základě dat od reprezentativního souboru 1195 českých rodiček, které porodily v letech 2005-2012 ve zdravotnických zařízeních v ČR. Obsahuje výsledky hodnocení perinatální péče pro celou ČR, pro jednotlivé kraje a její součástí je i vyhodnocení některých vybraných porodnic. Porovnávány jsou fakultní a nefakultní nemocnice, malé a velké porodnice (podle hranice 500 a 800 porodů za rok) a různé skupiny zdravotníků (porodní asistentky a lékaři na porodnickém oddělení a zdravotníci pečující o rodičky a zdravotníci pečující o novorozence v rámci poporodní péče). Pozornost je věnována i rozdílům ve spokojenosti u prvorodiček a vícerodiček, žen po přirozeném porodu a po císařském řezu, žen s nižším a vyšším vzděláním, žen ubytovaných na nadstandardním a na běžném pokoji a žen, které porodnici hodnotily do dvou měsíců/jednoho roku po porodu a později.

 

Ohlasy v médiích:

Personál malých porodnic byl hodnocen jako vstřícnější – rozhovor s Leou Takács (Zdravotnické noviny, 3/2013, 11. 2. 2013)

Co chtějí české ženy (Respekt, 13. 1. 2013)

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy zveřejňuje výsledky výzkumu zaměřeného na spokojenost žen s péčí v českých porodnicích (Tisková zpráva FF UK, 7. 1. 2013)