Růže chuti přerozkošné. Antologie moravských rukopisných kancionálů 17. a 18. století

Koupit v e-shopu

KATEŘINA SMYČKOVÁ ŠÁRKA HÁLEČKOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-563-6

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Rozsah: 180 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 240,- Kč

Obálka: Jana Vahalíková

Sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

 

Moravské rukopisné kancionály 17. a 18. století jsou odborné veřejnosti téměř neznámé a jejich písně nikdy nebyly edičně zpřístupněny, přestože mohou byt pozoruhodným pramenem pro poznání barokní literatury, hudby, lidové zbožnosti a iluminačního umění. Značnou část repertoáru přejímají rukopisné zpěvníky ze starší, tištěné produkce, ale mnoho písní se dochovalo pouze v rukopisné podobě a díky orálnímu předávání z generace na generaci. Antologie Růže chuti přerozkošné vybírá z tohoto rukopisného repertoáru celkem čtyřicet písní s mariánskou a eucharistickou tematikou. Text písní je kriticky upraven s ohledem na specifika barokní češtiny a rukopisné produkce. Přibližně polovina textů se dochovala spolu s notací, antologie ji přináší v moderním přepisu. Texty jsou opatřeny vysvětlujícím komentářem, textově a hudebně kritickým aparátem. Úvodní studie objasňuje úlohu rukopisné hymnografie v dějinách českého písemnictví, podává přehled všech známých moravských rukopisných kancionálů a blíže osvětluje písně zařazené do antologie.

Ohlasy v médiích:

Recenze (Hudební věda 53/2-3, 2016)

Ukázka: