Služebníci vědy

Koupit v e-shopu

FILIP MALÝ – LIVIA VRZALOVÁ (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-478-3

Rok vydání: 2013

Vazba: V2

Rozsah: 225 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 199,- Kč

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Publikace přináší rozhovory s dvanácti bývalými i současnými neakademickými pracovníky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří vyprávějí jak o sobě, tak především o fakultě samotné – o svých spolupracovnících, o akademicích a studentech. Vzpomínky pokrývají období od roku 1955, kdy na fakultu přišla první z pamětnic, až po dnešek, včetně zlomových roků 1968 a 1989. Pamětníky jsou tři knihovnice, ekonomka fakulty, dvě sekretářky ústavů, dvě vedoucí osobního oddělení, sekretářka děkana a pozdější vedoucí studijního oddělení, audiovizuální technik, vedoucí správy budov a fakultní řidič. Závěr v podobě rozhovoru se členy týmu je věnován metodologickým východiskům a průběhu realizace projektu. [Fotografie na obálce: Vedoucí správy budov, Vladislav Jiřík, provádí výškové práce na střeše auly FF UK, 18. 6. 2007 (foto J. Stibor).]