Zrcadla a masky. Zamyšlení nad kulturní identitou v esejích z periferií i z center

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

ALICE FLEMROVÁ – ŠÁRKA GRAUOVÁ (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-873-6 (print)

ISBN 978-80-7308-874-3 (online: pdf)

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Rozsah: 202 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 240,- Kč

Sazba: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

Kniha Zrcadla a masky vychází jako výraz poděkování a pocty hispanistce a komparatistce Anně Houskové. Prof. Anna Housková (* 1948) vystudovala španělštinu v kombinaci s češtinou a tento dvojí základ byl a je určující pro její odbornou i lidskou dráhu. Přestože svým životem a studiem vstoupila do doby, která humanitně zaměřené osobnosti často vedla k sebezáchovnému oddělování života a myšlení a během níž mnozí hledali ve studiu cizích literatur hájemství vnitřní svobody ve vnějšně nesvobodném světě, ona od počátku trvala na propojení toho, co se žije, s tím, co se promýšlí. Témata, jimiž se zabývá, nejsou výsledkem prvoplánových souvztažností ani laciných aktualizací dějin. To, oč jí jde, hledá hlouběji – v reflexi základního zakotvení života a smyslu lidského pobývání na zemi. Na rozdíl od obvyklých sborníků motivovaných životními jubilei se tentokrát všichni přispěvatelé skromně stáhli do role překladatelů a nechali promlouvat zahraniční autory, kteří se v češtině zatím ke slovu nedostali vůbec, nebo jen v omezené míře. A poctou Anně Houskové je i borgesovský titul, který nejenže odkazuje k jejímu oblíbenému tématu, ale je i výsledkem toho, že se ve většině esejů hovoří přímo či nepřímo o sebezrcadlení v druhém nebo o maskování jednoho před druhým či za druhého.