České novobarokní sochařství

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

 

MARTINA BEZOUŠKOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7671-022-1

ISBN 978-80-7671-023-8 (online: pdf)

Rok vydání: 2021 (1. vydání)

Rozsah: 231 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 245,- Kč

Typografická osnova: František Štorm

Sazba: Stará škola

Tisk: Tiskárna PROTISK s. r. o.

Ve druhé polovině 19. století docházelo v rámci národních snah k revidování barokních hodnot. České novobaroko zastupuje v sochařství expresivní stylovou tendenci, která odrážela tento nacionálně motivovaný zájem a zároveň se stala aktuální reakcí na změnu estetického vkusu konce století. Pro svá historizující rezidua bylo ovšem novobaroko kritizováno, a to nejen soudobými glosátory, ale také ze stran modernistů sdružených kolem Spolku výtvarného umění Mánes.
Cílem této práce je především souhrnné zpracování tématu novobarokního sochařství, od jeho společensko-kulturních předpokladů přes úspěch barokního revivalu a dobové diskuse o malebnosti v průběhu pražské asanace až po jeho transformaci do moderní artikulace hmoty ve 20. století. Dosud málo probádané a variabilní novobaroko, ovlivňující tvorbu mnohých autorů (J. V. Myslbek, F. Bílek, V. Amort, Q. Kocián, S. Sucharda), pomáhá doplnit ideové i stylové návaznosti několika po sobě jdoucích generací českých sochařů.