Dějiny současné české poezie

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

ANGELO MARIA RIPELLINO

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-890-3

ISBN 978-80-7308-891-0 (online: pdf)

Rok vydání: 2019 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 235 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 295,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK

Dějiny současné české poezie (Storia della poesia ceca contemporanea), první kniha italského bohemisty a rusisty Angela M. Ripellina, vyšla v čtyřech stech číslovaných exemplářích v Římě v roce 1950. Důvod, proč je tato sedmdesát let stará studie stále zajímavá, nespočívá dnes už ovšem v jejím obsahu, nýbrž v její kompozici a způsobu psaní. Jde o provázanost literatury a výtvarného umění, která určuje ráz Ripellinova chápání a výkladu české kultury; právě zde začal mladý vědec uplatňovat kritickou metodu, která mu zůstala nadále vlastní a vynikla zvláště v „eseji-románu“ Magická Praha.

Ohlasy v médiích:

Magický Ital v odepřeném městě (Týdeník Echo, 17. 3. 2019)

Angelo Maria Ripellino, Un Italien qui a révélé aux Tcheques la magie de Prague (Radio Praha, 16. 3. 2019)

Snil o Praze za železnou oponou. Museum Kampa představuje autora Magické Prahy (Magazín Aktuálně, 6. 3. 2019)

Ripellino opět v Praze (Lidové noviny, 23. 2. 2019)

České menu z italské kuchyně (i-Kanon.cz, 21. 2. 2019)

Denní tisk (Artalk.cz, 15. 2. 2019

Pohledem italského slavisty Ripellina byla Praha krásnější než Řím (ČT, 12. 2. 2019)

Literární vyhlídky (Literarky.cz, 11. 2. 2019)

Ukázka: