Knihy podle norem. Kulturní instituce v systému řízené kultury. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění

Koupit v e-shopu

EVA FORSTOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-450-9

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 174 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 230,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

Práce Knihy podle norem se zabývá proměnou nakladatelské sféry po přijetí vydavatelského zákona v roce 1949 až do vzniku Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v roce 1953. Tehdy došlo k takové centralizaci řízení, jaká umožnila aplikovat na vydavatelskou činnost ideologické a výrobní normy, jejichž prostřednictvím prosazovala komunistická strana svůj zájem v oblasti vydávání knih a jejich distribuce. Na pozadí záznamů ze zasedání ediční rady uvedené instituce je pak v knize ukázáno, jak se systém řízení podle norem uplatňoval v nakladatelské praxi.

 

Ohlasy v médiích:

Knihy podle norem. Kulturní instituce v systému řízené kultury (ČRo 3, Mozaika, 6. 9. 2013)

Recenze (Echa, Institut pro studium literatury, 4. 9. 2013)