Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka – zjevení biedermeieru?

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

LADISLAVA SOUČKOVÁ LINHARTOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-658-9

ISBN 978-80-7308-845-3 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 243 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, francouzsky)

Doporučená cena: 290,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

Studie Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka – zjevení biedermeieru? je pokusem o interpretaci posledního románu Ladislava Fukse, situovaného především do Vídně v epoše fin de siècle. Zabývá se vztahem románového fikčního světa ke kultuře a filozofii biedermeieru. O biedermeieru je zde uvažováno jako o hodnotovém proudu, harmonizujícím přístup k životu, ale i metodě, která preferuje idylu a vtiskuje specifické rysy formální podobě textu. Jako analytický nástroj je vzhledem k výrazné intertextualitě Fuksovy textury zvolena teorie transtextuality Gérarda Genetta.

Ukázka: