Na cestě k modernosti. Umělecké sdružení Osma a jeho okruh v letech 1900–1910

Koupit v e-shopu

NICHOLAS SAWICKI

Překlad z angličtiny Pavla Machalíková

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-492-9

Rok vydání: 2014 (1. vydání).

Vazba: V2

Rozsah: 192 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 255,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: T.A. Print, s.r.o.

Osma byla jedním z nejvýznamnějších uměleckých sdružení utvářejících se v Praze na počátku 20. století. Patřili do ní Vincenc Beneš, Friedrich Feigl, Emil Filla, Max Horb, Otakar Kubín, Bohumil Kubišta, Willi Nowak, Emil Pittermann, Antonín Procházka a Linka Scheithauerová, vesměs výrazné osobnosti ve vývoji moderní malby v Čechách. Kniha je po více než dvaceti letech první monografií o Osmě jako celku, zabývá se jejím vznikem a formováním, jakož i okruhem jejích podpůrců. Na základě nového archivního i obrazového materiálu a s ohledem na soudobou společenskou a kulturní situaci analyzuje uměleckou tvorbu a činnost skupiny v období 1900–1910, od studentských let jejích členů po rozhodující aktivity následující první veřejné vystoupení Osmy v roce 1907. Autor rozebírá umělecké postupy, názory a cíle, které skupina sdílela na své cestě k modernosti. S přihlédnutím k aspektům v její historii, které ještě nebyly v úplnosti zdokumentovány, věnuje pozornost vztahu mezi Osmou a veřejností, resp. pražskými institucemi. Zabývá se i různorodou etnickou skladbou skupiny sdružující Čechy, Němce a židy, což samo o sobě představovalo průlom do soudobé historické situace jazykově a národnostně rozdělené umělecké a kulturní scény v Praze.