Píšící Minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

LIBUŠE HECZKOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-282-6

ISBN 978-80-7308-830-9 (online: pdf)

Rok vydání: 2009 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 403 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 340,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

„Píšícími Minervami“ označuje Libuše Heczková české literární kritičky a esejistky přelomu 19. a 20. století. Zaměřuje se především na kritičku a feministku Elišku Krásnohorskou a na ty, které ji následovaly – Terézu Novákovou, Žofii Pohoreckou, Pavlu Buzkovou a další osobnosti literárního života jako Annu Pammrovou nebo Artuše Drtila. Vedle toho sleduje také osudy českých emancipačních časopisů, v nichž se tato kritika rozvíjela: Ženských listů, Ženského světa, Ženské revue, Ženského obzoru a Ženských směrů. Pokouší se osvětlit podmínky, za nichž ženy vstupovaly do tak „neženského“ oboru literární činnosti, jakým podle některých dobových vyjádření kritika byla. Svými aktivitami tak „píšící Minervy“ radikálně zpochybňovaly „fyziologickou slaboduchost“ ženám tehdy připisovanou.

„Obecně lze Heczkové knihu označit jako podrobné a pečlivě připravené dějiny emancipační kritiky, která se netýká výhradně otázek ryze literárního rázu, ale přesahuje také do jiných oborů, výtvarného umění, filozofie a v neposlední řadě i sociální problematiky postavení žen a potažmo i mužů ve společnosti během sledovaného údobí. (…) Přínos zpracovaných dějin emancipační kritiky je neoddiskutovatelný. Autorka sleduje vývojové trendy emancipačního kritického myšlení, a to včetně přehledu všech ženských časopisů a v nich publikujících autorek a autorů, o nichž se, až na výjimky, jen stěží dočteme v kanonických dějinách české literární kritiky.“ – Marcin Filipowicz, Česká literatura 5/2012, s. 618-619

 

Ohlasy v médiích:

Příběh emancipačního myšlení (Česká literatura 4/2012)

Ukázka na webu iLiteratura (10. 11. 2009)

Recenze (Dějiny a současnost, 3/2010)

Nové knihy – literatura faktu (ČT2, Knižní svět, 6. 12. 2009)

Jak odpovídali účastníci ankety Kniha roku 2009 A-K (lidovky.cz, 19. 12. 2009)

Jak odpovídali účastníci ankety Kniha roku 2009 L-Ž (lidovky.cz, 19. 12. 2009)

O dvou ohrožených druzích – literárních kritičkách a básnících (Litenky, 9. 1. 2010)

Recenze (Časopis Střed – Centre, 1/2010)