Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Koupit v e-shopu

RICHARD BIEGEL – ROMAN PRAHL – JAKUB BACHTÍK (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-962-7

Rok vydání: 2020 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem. Formát 165 x 240 mm

Rozsah: 944 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 1090,- Kč

Obálka a typografie: Jana Vahalíková

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

Ústav pro dějiny umění FF UK byl prvním uměnovědným ústavem na české univerzitě. Jeho začátky souvisejí s budováním dějin umění jako plnohodnotného vědního oboru v českých zemích a meziválečná éra je spojena s působením takových osobností, jakými byli například Vojtěch Birnbaum či Antonín Matějček. Poválečné osudy ústavu pak ilustrují, jak na univerzity, a humanitní obory zvlášť, dopadaly tlaky komunistického režimu. Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy proto není pouhým soupisem okrajové historie jednoho univerzitního pracoviště. Zachycuje proměny celého oboru i dilemata, kterým čelili humanitně zaměření intelektuálové v průběhu rozporuplného 20. století. Autoři zde pečlivě dokumentují vedle „zlatých“ dvacátých a třicátých let 20. století také období krize oboru v letech padesátých a úpadku tehdejší katedry na sklonku normalizace. Pozornost věnují i dosud přehlížené etapě německého Institutu pro dějiny umění, který na pražské Německé univerzitě existoval až do roku 1945. Kniha tak má ambici být nejen zprávou o jednom oboru, ale zároveň příspěvkem k poznání moderních českých dějin a role univerzit a vzdělanců v jejich proměnách. Devět obsáhlých syntetických kapitol doplňuje víc než padesátka biografických medailonů věnovaných důležitým pedagogům ústavu. Součástí knihy je rozsáhlá obrazová příloha a také seznam vyučujících ústavu a přehled absolventských prací, které zde byly od vzniku samostatného Československa obhájeny.

Ohlasy v médiích:

O Státě, který zklamal, nacistické kulturní politice v protektorátu, Pražském hradu na cestě ke komunistické utopii a Století Ústavu pro dějiny umění na FF UK (Souvislosti 2/2020) 

Dějiny umění vynalézají své dějiny (Artalk.cz, 15. 6. 2020)

Knižní tipy (Art & Antiques, 6/2020)

Rozhovor s Radkem Biegelem (ČRo Vltava, 21. 5. 2020)

100 let Ústavu pro dějiny umění (ČT, Z Metropole, 1. 2. 2020)