Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti. Jezuitské školské drama v Praze v první polovině 18. století

Koupit v e-shopu

MAGDALÉNA JACKOVÁ

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ISBN 978-80-7308-360-1

Rok vydání: 2011 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 288 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 290,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

Kniha pražské teatroložky, která se podílí mj. na několikasvazkovém projektu České divadelní encyklopedie, detailně přibližuje nejméně známou součást jezuitského divadla. Pod pojmem „školské drama“ chápe autorka divadelní akce provozované studenty nebo žáky, které mají své pevné místo v průběhu školního roku a/nebo je jedním z jejich hlavních účelů předvést, jakých dosáhli studenti pokroků, především co se týče vystupování na veřejnosti a ovládání latiny. Těžištěm knihy je rozbor těchto her, a to jak z hlediska stavby (pozornost je přitom věnována i tzv. nedějovým částem, tedy prologům, epilogům a chorům), tak obsahu. Díky dochovaným synopsím a 68 kompletním textům her z pražských kolejí – Klementina, koleje na Novém Městě a gymnázia na Malé Straně, si můžeme udělat alespoň přibližnou představu o tom, jak vypadaly hry provozované v první polovině 18. století na pražských jezuitských gymnáziích.

 

Ohlasy v médiích:

Jezuité, periochy, bivia, chory a to ostatní (Česká literatura 3/2014, s. 470-476)

Divadelní představení jako kurzy latiny a rétoriky. Tak vyučovali jezuité (iForum, 13. 9. 2011)