Jokoi Šónan: Tři otázky správy země. Japonsko poloviny 19. století očima intelektuála

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

DAVID LABUS

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-987-0 (print)

ISBN 978-80-7308-988-7 (online: pdf)

Rok vydání: 2020 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 254 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 300,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Stará škola

Tisk: Tiskárna PROTISK s. r. o.

Neokonfucián Jokoi Šónan je historiky považován za jednoho z nejvýraznějších vzdělanců závěrečné fáze doby Tokugawa, kdy dochází k rychlému vyzrávání vnitřní společenské a politické krize. Ve Třech otázkách správy země z roku 1860 se obšírně vyjadřuje ke třem stěžejním dobovým tématům, a to sociálně-hospodářské situaci, zahraniční hrozbě a etické rovině. Šónan své dílo napsal na základě poměrů v relativně odlehlém, ale důležitém lénu Fukui, avšak reformní výzvy v něm obsažené byly implicitně určené nápravě poměrů v celé zemi. Publikace si rozborem vazalských vztahů mezi řadovými samuraji a knížaty v době Tokugawa činí ambici přispět k přesnějšímu a plastičtějšímu chápání mentality samurajských intelektuálů. Naznačuje přitom, jak dynamická byla politická scéna pod příkrovem domněle zkostnatělé institucionální struktury Japonska coby zaostalé orientální země.