Kruté světlo, krásný stín. Estetika a film

Rozebráno

Koupit v e-shopu (pdf)

VLASTIMIL ZUSKA

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ISBN 978-80-7308-329-8

ISBN 978-80-7308-849-1 (online: pdf)

Rok vydání: 2010 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 268 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 340,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

Knižní soubor je výsledkem autorova dvacetiletého zájmu o vztah „estetiky a filmu“. Zpřítomňuje studie a přednášky na dílčí témata, především ale esteticko-filmové téma monografi cky sumarizuje. Autor postupuje od obecné estetiky k filmové teorii a dále k rozborům konkrétních filmových děl. V pozadí takového rozvrhu je přesvědčení, že „filozofická estetika“ má co říct filmové vědě, umělecké kritice i dalším humanitním disciplínám. Díky zvolenému postupu se ukazují souvislosti i napříč úrovněmi obecnosti, snad i určitý názorový vývoj, a kniha proto představuje možný přínos obecné estetiky filmovému bádání. V této práci není analogie tématem, ale metodou analýzy.