Al-haraka baraka. Strukturně-variační pohled na středověká arabská přísloví a rčení

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

PETR ZEMÁNEK – JIŘÍ MILIČKA – FRANTIŠEK ONDRÁŠ

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-749-4 (print)

ISBN 978-80-7308-750-0 (online: pdf)

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 234 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 250,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Tato práce předkládá soubor arabských přísloví, užívaných ve středověké arabské literatuře. Přísloví jsou nahlížena z variačního pohledu, s možnými alternacemi, a ty nejběžnější alternace jsou uvedeny v seznamu, aby byly naznačeny možné způsoby rozvoje daných přísloví. Celá kolekce je doplněna dalšími informacemi, především údaji o frekvenci výskytu, o století, kdy se dané přísloví poprvé v korpusu objevilo, a částečně také o žánru, ve kterém se poprvé objevilo – tato informace je omezena na Korán a tzv. hadísy.

 

Doprovodná studie se zaměřuje na několik aspektů přísloví a jejich užití ve středověké arabské literatuře. Obsahuje analýzu hlavních zdrojů, ve kterých se podstatné části sbírky poprvé objevily, tedy přísloví užitá v Koránu, v hadísové literatuře a také ve středověké arabské poezii. V dalších částech je použit pohled strukturně variační, a jisté typy přísloví jsou analyzovány z pohledu možných principů jejich dalšího rozvoje. Pozornost je věnována také typům přísloví, které sestávají z jisté obecné (a příliš alternacím nepodléhající) fráze, za (nebo také před) kterou se objevuje jistý, předem očekávatelný typ výroku. Případová studie je věnována formování přísloví v průběhu času u různých autorů. Nakonec je zařazena studie ukazující průběh obliby vybraných přísloví v čase.