Bibliografija po sopostavitel’nomu izučeniju russkogo i češskogo jazykov

Rozebráno

Koupit v e-shopu (pdf)

HANA GLADKOVÁ a kol.

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-660-2 (print)

ISBN 978-80-7308-661-9 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 320 stran

Jazyk: ruský (resumé rusky, česky)

Doporučená cena: 207,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Vyrobil: Togga

 

Bibliografie rusko-českých srovnávacích publikací je jedním z výsledků projektu Grantové agentury České republiky Nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí ve srovnání s německým. Primárním cílem této publikace je ucelený přehled základních publikací zaměřených na srovnání českého a ruského jazyka. Srovnání těchto dvou jazyků především z hlediska formální systematizace dat bude mít velký přínos jak pro slavistiku, tak i pro lingvistiku obecně. Lingvistické studie srovnávacího charakteru vznikající v době po druhé světové válce jsou často jen velmi obtížně dohledatelné, protože zpravidla nebyly registrovány v elektronických databázích v plném rozsahu.