Druhý a cizí jazyk: Osvojování a vyučování. Terminologický slovník

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

KAREL ŠEBESTA a kolektiv

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-554-4 (print)

ISBN 978-80-7308-629-9 (online: pdf)

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 121 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 160,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Slovník doplňuje českou terminologii v oblasti osvojování jazyka, vyučování jazyka, výzkumné metody, měření a hodnocení. Tato oblast aplikované lingvistiky se rozvíjí na českém území poměrně rychle, a proto slovník doplňuje terminologii, která je prozatím ještě stále poněkud nerozvinutá, neustálená a poměrně závislá na terminologii cizí, především anglické. Publikace je určena nejen ke zjednodušení výzkumu na poli pedagogické lingvistiky a didaktiky jazyka, ale zároveň přispívá i k rozvoji výuky češtiny pro cizince a oboru navazujícího magisterského studia Učitelství češtiny jako cizího jazyka na UČJTK, FF UK. Studenti, vyučující a zájemci o tento obor mohou tuto příručku používat jako praktický i teoretický zdroj informací.