Dva indické „cestopisy“

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

MATĚJ VÁCLAV KRAMERIUS

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-952-8 (print)

ISBN 978-80-7308-953-5 (onilne: pdf)

Rok vydání: 2019 (1. vydání)

Rozsah: 285 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 295,- Kč

Typografická osnova: František Štorm

Sazba: Dušan Neumahr

Výroba: Togga

Publikace přináší první úplnou edici dvou dosud prakticky nedostupných „fiktivních cestopisů“ Matěje Václava Krameria. Texty z let 1803–1804, v nichž autor seznamuje českého čtenáře počátku 19. století s reáliemi indického subkontinentu a Šrí Lanky a které jsou vůbec prvními česky psanými zprávami srovnatelného rozsahu o těchto zemích, představují zároveň významný reprezentativní vzorek česky psané osvícenské didaktické literatury a svědčí o autorově programové snaze po vzdělávání a aktivní osvětě – či přímo „osvěcování“ – venkovského čtenářstva. Vlastní text edice je doplněn podrobnými komentáři, jejichž úkolem je především identifikace četných indických reálií a také vysvětlení množství „aktuálních“ dobových narážek, s nimiž oba texty hojně operují; edice je též vybavena diferenčním slovníčkem, usnadňujícím četbu raně obrozenského textu. Závěrečná studie Jiřího Hubáčka mapuje obraz Indie v českojazyčné produkci konce 18. století, na jehož základě vymezuje význam a funkce obou předkládaných Krameriových textů a zasazuje je do kontextu dobového evropského myšlení o Indii.