Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

KLÁRA SOUKUPOVÁ – MICHAL ŠPÍNA (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-677-0 (print)

ISBN 978-80-7308-678-7 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 252 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 245,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

Místo se v posledních letech těší velké pozornosti teoretiků různých oborů od filozofie až po kulturní geografii, jeho souvislost s poezií však zůstávala spíše stranou širšího zájmu. A to navzdory tomu, že místo je v poezii jedním z nejdůležitějších tematických a strukturních prvků, a báseň zase v rámci literatury či verbální kultury představuje jeden z nejstarších a nejtrvalejších projevů vztahu k místu. Kniha Hlasy míst svým zaměřením navazuje na soubor esejů Básně a místa a obsahuje celkem patnáct kapitol věnovaných rozmanitým souvislostem mezi poezií, místem, prostorem a geografií. Rozsáhlý a pestrý literární materiál, jemuž se zde dostává pozornost, ukazuje množství význačných rysů básní o místech. I když v moderní poezii nefungují pevné žánrové vzory jako ve starší tradici, můžeme hovořit o řadě topoi, jako jsou hory, moře či interiéry, a o žánrových rysech, které si uchovávají určitou stabilitu, přestože nepodléhají striktním pravidlům. Tato kniha si neklade za cíl danou problematiku obsáhnout v celku; poukazuje naopak spíše na její nevyčerpatelnost, prozkoumává její členitou šíři a především se snaží ukázat, proč nám básně o místech mají stále co říci a proč tak činí nezastupitelným způsobem.

 

Ohlasy v médiích:

Moře, krajina, lázně či interiér v básních (Lidové noviny, 7. 4. 2017)

Vzývat závrať beze jména. Eseje o vztahu poezie a míst (A2 4/2017)