Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky. Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

IRENA VAŇKOVÁ – VERONIKA VODRÁŽKOVÁ – RADKA ZBOŘILOVÁ (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978‑80‑7308‑727‑2 (print)

ISBN 978‑80‑7308‑728‑9 (online: pdf)

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 287 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 295,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Kolektivní monografie věnovaná uplatnění představových schémat a stereotypů v perspektivě kognitivně a kulturně založené lingvistiky je společným projektem učitelů, doktorandů, studentů a absolventů bohemistiky a oboru Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve sledu kapitol poukazuje ke společné práci skupiny starších, mladších i velmi mladých kolegů: jde o výzkumy vzájemně sdílené, diskutované, často paralelně vedené, týkající se především češtiny a českého znakového jazyka.