Jazykové právo a slovanské jazyky

Rozebráno

Koupit v e-shopu (pdf)

HANA GLADKOVA – KINA VAČKOVA (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-464-6 (print)

ISBN 978-80-7308-609-1 (online: pdf)

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 588 stran

Jazyk: český a další slovanské jazyky (resumé anglicky, bělorusky)

Doporučená cena: 395,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Monografie Jazykové právo a slovanské jazyky je příspěvkem Mezinárodní komise pro spisovné slovanské jazyky pro jednání XV. Mezinárodního sjezdu slavistů v Minsku. Je publikační přípravou stejnojmenného tematického bloku, který komise na sjezdu organizuje.