„Jedna si jedina moja domovina?“ Etno-demografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945–2013

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

ONDŘEJ ŽÍLA

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-523-0 (print)

ISBN 978-80-7308-625-1 (online: pdf)

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 412 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 360 ,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Monografie podrobně analyzuje rozdílný populační vývoj tří konstitutivních národů Bosny a Hercegoviny (Muslimů ‑Bosňáků, Srbů a Chorvatů) v době Titovy Jugoslávie a změny v jejich prostorovém rozmístění v důsledku válečných událostí v 90. letech. Současné demografické charakteristiky a stávající etnické složení země doposud zůstávají zcela zásadně ovlivněny průvodními jevy konfliktu: tzv. nucenými migracemi a etnickými čistkami. V této souvislosti se publikace detailně soustředí na rozbor a hodnocení nepříliš úspěšné repatriace utečenců, kterou řídily západní velmoci. Uplatněním dvou přístupů „shora“ a „zdola“ je doložen jak obecný přístup mezinárodních správců v poválečném mírotvorném procesu, jejich působení v zemi a prezentované výsledky (přístup „shora“), tak problémy, se kterými se během repatriace potýkali samotní navrátilci (přístup „zdola“). Jelikož se autor nemohl opřít o výsledky poválečného sčítání obyvatelstva, bylo třeba pramennou základnu, jež zahrnovala primární zdroje (statistiky, zprávy a dokumenty mezinárodního společenství) a sekundární literaturu srbochorvatské, anglické a francouzské provenience, rozšířit o další zdroj. Tím se stal terénní výzkum provedený ve vybraných lokalitách Bosny a Hercegoviny v rozmezí let 2009–2013.