Klasická korejština

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

VLADIMÍR PUCEK – VLADIMÍR GLOMB

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-461-5 (print)

ISBN 978-80-7308-608-4 (online: pdf)

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 361 stran

Jazyk: český, korejský (resumé anglicky)

Doporučená cena: 320,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Lukáš Příbaň

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Klasická korejština je určena zájemcům o diachronní zkoumání korejského jazyka a socio-lingvistickou situaci na Korejském poloostrově až do příchodu moderní doby. Jako taková by měla sloužit jak odborníkům a studentům koreanistiky či orientalistických oborů, tak i širšímu publiku se zájmem o vývoj korejského jazyka a klasické korejské texty. Kniha představuje základní rysy vývoje korejského jazyka, okolnosti vzniku korejského písma a gramatický systém klasické korejštiny. V části věnované klasickým textům zpracovává ukázky literatury psané v korejském písmu v rozmezí 15. až raného 20. století. V jednotlivých kapitolách jsou popsány základní žánry klasické korejské literatury (poezie, próza, oficiální dvorská literatura etc.) a četné materiály dokumentující vývoj korejského jazyka a používání korejského písma (učebnice, slovníky, korespondence). Ukázky textů jsou doprovázeny vzorovými překlady, gramatickou analýzou a historickým komentářem. Kniha poskytuje čtenáři náhled nikoli pouze na lingvistickou stránku věci, ale především na základní otázku role a významu korejského písma a literatury v tradiční korejské společnosti.