Kultura a totalita IV. Každodennost

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

IVAN KLIMEŠ – JAN WIENDL (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-701-2 (print)

ISBN 978-80-7308-702-9 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 442 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 395,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

V centru našeho zkoumání každodennosti se ocitají zejména sociokulturní hlediska, důsledně propojená s analýzami konkrétních uměleckých či uměleckohistorických vztahů. Témata každodennosti, všednosti nabyla ve světle současných debat o konfliktech (náboženské, válečné, politické, privátní povahy) nové aktuálnosti. Společným jmenovatelem kapitol této knihy proto je právě reflexe paradoxu vyplývajícího ze střetu mezi různorodými umělecky zpracovanými projevy každodennosti (všednosti, „obyčejného života“ jako projevu reálného životaběhu, nebo naopak jako ideální představy/snu/touhy o tomto „každodenním“ životě v nezvyklé, mezní situaci) a jejich destrukcí/rekonstrukcí/naplněním/vytěsněním podněty a skutečnostmi vzešlými z různorodých konfliktních situací (společensko-politické, umělecko-imanentní aj. povahy). Právě v konfliktní povaze střetu různorodých projevů každodennosti s určitou vyhrocenou formou totalitního principu (jak v rovině umělecky vyjádřených nároků a postojů, tak ve sféře politických a kulturních praktik) je tedy založeno směřování jednotlivých příspěvků. Usilovali jsme však o to, aby zde „každodennost“ jako téma nevystupovala v podobě nehistoricky, dekontextualizovaně založeného studia různorodých forem a podob každodenního života, které tyto vztahy vytrhává z konkrétních souvislostí a nahlíží je v duchu jakési vlídně apolitické (nebo naopak mnohdy příliš politicky motivované) „retrospektivy“, jež (mnohdy záměrně) vytěsňuje vědomí příčin a důsledků, bez nichž nelze historické souvislosti plně vnímat a snažit se jim porozumět.

 

Ohlasy v médiích:

Zprávy o literatuře (Český časopis historický 2/2018, s. 616)

Každodenní rituály a literatura (iLiteratura, 5. 8. 2017)