Legionáři v roli diplomatů. Československo-čínské vztahy 1918–1949

Rozebráno

Koupit v e-shopu (pdf)

IVANA BAKEŠOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-462-2 (print)

ISBN 978-80-7308-611-4 (online: pdf)

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 244 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, čínsky)

Doporučená cena: 245,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Předmětem knihy jsou aktivity československého vojska pohybujícího se v letech 1918–1920 po Transsibiřské magistrále, a to především ve vztahu k Číně. Protože východní úsek této magistrály prochází čínským územím, navázala Česká národní rada kontakty s pekingskou vládou již v polovině roku 1918. Z iniciativy ministra vojenství Milana Rastislava Štefánika pak byly na konci téhož roku ustanoveny tři polooficiální úřady, které reprezentovaly Československou republiku v Číně až do podpisu řádné „obchodní a přátelské smlouvy“ v únoru 1930. Zaměstnanci těchto úřadů byli vybíráni především z řad důstojníků československých legií. Bývalými legionáři obsazovalo ministerstvo zahraničí i většinu míst na oficiálních zastupitelských úřadech v Číně po roce 1930. Vliv přítomnosti československého vojska na čínském území na rozvoj československo-čínských bilaterálních vztahů tedy byl poměrně významný a nebyl dosud soustavněji zmapován.