Měnící se společnost?

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

JAN VÁVRA – MILOSLAV LAPKA (EDD.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-442-4 (print)

ISBN 978-80-7308-605-3 (online: pdf)

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 122 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 160,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Kniha se zabývá vztahem člověka a životního prostředí z pohledu různých oborů, zejména společenských věd. V šesti kapitolách se jednotliví autoři zamýšlejí z pohledů svých specializací (filozofie, kulturologie, etnografie, dějiny umění, regionalistika a environmentalisitka) nad otázkou, zda ve společnosti dochází k posunu směrem k environmentální šetrnosti, respektování environmentálních hodnot, environmentální udržitelnosti a podobně. Stručně řečeno: dochází ke změnám směrem k environmentální společnosti? Název knihy odkazuje na konferenci Naše společná přítomnost: Měnící se společnost?, jež byla pořádána na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v březnu 2012. Vybrané konferenční příspěvky byly zpracovány do šesti kapitol, které tvoří tuto knihu. Šíře záběru dokládá, že problematika vztahu společnosti a životního prostředí již dávno není pouze doménou přírodovědných nebo technických oborů. Také společenské a humanitní vědy mají co říci nejen ke stavu společnosti, ale i k jejímu vztahu vůči životnímu prostředí.