Od Gigiri po Kakumu. Tlumočení a jeho role v moderní keňské společnosti

Koupit v e-shopu
Koupit v e-shopu (pdf)

 

MICHAEL RADA

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7671-041-2 (print)

ISBN 978-80-7671-042-9 (online: pdf)

Rok vydání: 2021 (1. vydání)

Rozsah: 135 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, francouzsky, německy)

Doporučená cena: 257,- Kč

Sazba: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga, spol. s. r. o., Praha

Publikace se zabývá rolí tlumočení v Keni prvních dvou desetiletích 21. století. Jedná se o první práci, která na tlumočení v této zemi i regionu nahlíží z ucelené perspektivy a bere tudíž v potaz aspekty všech podstatných oblastí, které nezkoumá izolovaně, ale naopak integrovaně. Jedná se především o konferenční a komunitní tlumočení, didaktiku tlumočení a podstatné faktory, které tlumočení a roli tlumočníka v místních podmínkách výrazně ovlivňují (multikulturní a multietnické prostředí, role náboženství, migrace, genderové role, kulturní rozdílnosti, společenská tabu aj.). Monografie vychází ze zkoumání akademických zdrojů, které byly k problematice dosud vydány, autentických písemností zkoumaných přímo v Keni a především z dat získaných z rozhovorů s respondenty výzkumu, kteří zahrnovali keňské akademiky i aktivní tlumočníky a překladatele, kteří v zemi dlouhodobě působí a místní podmínky dobře znají.