Pensar o passado, compreender o presente, idealizar o futuro

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

ŠÁRKA GRAUOVÁ, JAN HRICSINA, KAROLINA VÁLOVÁ (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-954-2 (print)

ISBN 978-80-7308-955-9 (onilne: pdf)

Rok vydání: 2019 (1. vydání)

Rozsah: 254 stran

Jazyk: portugalský (resumé anglicky)

Doporučená cena: 280,- Kč

Typografická osnova: František Štorm

Sazba: Dušan Neumahr

Výroba: Togga

Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané v září 2017 v Praze u příležitosti 90. výročí výuky portugalštiny a 60. výročí portugalistiky jako samostatného studijního programu na Karlově univerzitě. Konferenci uspořádaly Ústav románských studií FF UK, Česká společnost portugalského jazyka a Institut Camoes. Příspěvky zahrnuté v přítomné publikaci se zabývají převážně tématy z lingvistiky a studia literatury, někdy hraničí s jinými obory jako např. kulturními studii nebo filozofií.