Praindoevropština I. Mluvnice, II. Dodatky

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

JAN BIČOVSKÝ

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-760-9, 978-80-7308-761-6 (print)

ISBN 978-80-7308-762-3 (online: pdf)

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 792 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 550,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Vyrobil: Togga

 

Publikace představuje v prvém svazku syntézu současného stavu bádání indoevropské srovnávací jazykovědy v podobě mluvnice rekonstruovaného ide. prajazyka, přičemž reflektuje nejnovější poznatky a teorie, včetně autorových, a snaží se zasadit praindoevropštinu jakožto jazyk do kontextu současné synchronní i diachronní typologie. Druhý svazek doplňuje samotnou mluvnici dalším aparátem, a to jednak uvedením do historie a metod indoevropeistiky, jednak krátkým shrnutím dokladů a historie ide. jazykových větví. Slovníček praindoevropských kořenů a afixů usnadňuje orientaci v prvém svazku i práci s výběrovou chrestomatií ze sedmi nejstarších ide. větví, která knihu uzavírá.