Prekolonialismus, kolonialismus, postkolonialismus. Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

STANISLAV TUMIS HANUŠ NYKL (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-582-7 (print)

ISBN 978-80-7308-591-9 (online: pdf)

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 243 stran

Jazyk: český (resumé česky, anglicky)

Doporučená cena: 240,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Kolektivní monografie více než desítky badatelů působících na několika fakultách a pracovištích Univerzity Karlovy a na dalších českých univerzitách v Brně a v Ostravě si všímá specifických rysů prekolonialismu, kolonialismu a postkolonialismu na rozsáhlém prostoru východní a jihovýchodní Evropy, včetně areálu někdejšího Sovětského svazu a bývalé Osmanské říše. Práce se vyznačuje interdisciplinárním, mnohovrstevnatým rozborem této problematiky od předkoloniálních dob (středověk, raný novověk) po současnost očima historiků, politologů, literárních vědců, etnologů, geografů atd., čímž předkládá plastický obraz této nesmírně složité a rozmanité problematiky, aniž by si činila ambice ji vyčerpávajícím způsobem pojednat.