Raněnovověká bohemikální hagiografie o českých patronech

a
JAN ANDRLE

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021

ISBN 978-80-7671-031-3

ISBN 978-80-7671-03-0 (online: pdf)

Rok vydání: 2021 (1. vydání)

148 stran

Doporučená cena 290,- Kč

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

 

Příběhy o svatých představují jeden podstatných prvků evropské duchovní kultury. Tzv. zemští patroni pak tvořili mezi světci speciální kategorii, která propojovala univerzální křesťanská témata s konkrétním regionem a hrála značnou roli při vytváření etnických a národních identit. Jednotlivé narativy nebyly nikdy zcela stabilní a i během raného novověku mutovaly, byly přejímány, upravovány, přetvářeny a znovu recipovány. Pro poznání této tematiky je proto důležité věnovat pozornost pokud možno co největšímu množství variant a zpracování. Předkládaná publikace se pokouší přinést co nejširší přehled hagiografických textů pojednávajících o českých patronech, jež byly publikovány tiskem mezi dobou římské (katolické) reformace a nástupem osvícenství. Je určena jako badatelská příručka pro církevní a literární historiky, etnology, religionisty a folkloristy i další odborníky a zájemce.