Slovanské spisovné jazyky od teorie k praxi. Formování jazykového vědomí a postojů k jazyku

Rozebráno

Koupit v e-shopu (pdf)

H. GLADKOVA – M. GIGER – O. BLÁHA (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-867-5 (print)

ISBN 978-80-7308-868-2 (online: pdf)

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 275 stran

Jazyk: polský, německý, slovenský, bulharský, ukrajinský, anglický (resumé česky, anglicky)

Doporučená cena: 275,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Mezinárodní komise pro spisovné slovanské jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů předkládá veřejnosti kolektivní monografii připravenou pro XVI. Mezinárodní sjezd slavistů v Bělehradě v srpnu 2018. Tematika pravidelných zasedání v tomto mezidobí se zaměřila opět na klíčové otázky slavistické standardologie: fungování spisovných jazyků ve veřejné sféře, především v médiích, dynamiku současných spisovných jazyků a problematiku kodifikace. Určitým svorníkem nad všemi texty je kritický příspěvek S. Gajdy o teorii spisovného jazyka se zaměřením na úlohu a postavení jazyka v postmoderní společnosti v interdisciplinárním kontextu, s akcenty formujícími aktuální vývoj (nová média, dynamika sociálních změn, problém individuální i společenské identity a identifikace). Ostatní příspěvky mají na zřeteli konkrétní fungování empirické úrovně teorie spisovného jazyka.