Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Pedagogové a vědci ve stínu dějin

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

ALENKA JENSTERLE-DOLEŽALOVÁ – JASNA HONZAK JAHIĆ – ANDREJ ŠURLA (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-543-8 (print)

ISBN 978-80-7308-626-8 (online: pdf)

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 570 stran

Jazyk: český, slovinský (resumé anglicky)

Doporučená cena: 395,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Stoleté trvání jakéhokoli vztahu už samo o sobě zaslouží respekt a je důvodem nejen k oslavě, ale také k zamyšlení nad tím, co k jeho úspěchu přispělo a jakou inspiraci si z jeho historie můžeme vzít pro jeho další rozvoj a rozkvět. Zvláště když jde o vztah, který se v průběhu svých sta let musel vypořádat s lecjakou nepřízní osudu, kterou mu historické podmínky tu a tam postavily do cesty. To všechno totiž platí i pro stoletou přítomnost slovinského lektorátu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze: navzdory dvojí okolnostmi vynucené odmlce se na naší fakultě vystřídalo celkem dvanáct lektorů, kteří velmi obětavě a s nadšením pro věc nejen oslovili nespočet studentů, ale přispěli a přispívají i k šíření slovinské kultury v mimofakultním prostoru.

 

Ohlasy v médiích:

Recenze (Český časopis historický, 3/2015, s. 858-863)