Tradicija purizma u hrvatskom jezikoslovlju

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

MARIJA VLAŠIĆ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-411-0 (print)

ISBN 978-80-7308-601-5 (online: pdf)

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 152 stran

Jazyk: chorvatský (resumé anglicky, česky)

Doporučená cena: 190,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Kniha se zabývá tradicí purismu v chorvatské jazykovědě. Sleduje vývoj chorvatského jazyka se zřetelem na existující tezi, že purismus je imanentní součástí chorvatského jazyka. Autorka se zaměřuje na úlohu chorvatské jazykovědy v utváření tohoto tradičního obrazu a snaží se interpretovat motivy a perspektivy této tendence. Předmětem práce je role, kterou puristické principy hrají v budování jazykové identity, a analýza dlouhodobých dopadů této tendence.