Ex oriente lux. Rudolf Dvořák (1860–1920)

OLGA LOMOVÁ a kol.

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020

ISBN 978-80-7308-989-4

253 stran

Doporučená cena 540,- Kč

Koupit v e-shopu

 

Rudolf Dvořák byl prvním profesorem orientalistiky na české univerzitě, kde přednášel orientální jazyky (arabštinu, perštinu, turečtinu, hebrejštinu, starou etiopštinu a čínštinu) a čínskou filozofii, a stál rovněž u zrodu české egyptologie a asyriologie. Byl aktivním členem akademické obce, zastával funkci děkana i rektora, zapojil se do činnosti českých vědeckých společností a stal se mezinárodně respektovaným vědcem. Věnoval se i osvětě, přednášel a psal pro veřejnost, významně se podílel na vzniku Ottova slovníku naučného, překládal orientální poezii a byl vlivným popularizátorem Orientu obecně a Číny zvláště. Přes svou významnou roli v historii české univerzity a vzdělanosti je ovšem dnes Rudolf Dvořák v podstatě zapomenut. Kniha si proto klade za cíl tuto významnou postavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy připomenout a při té příležitosti se zamyslet nad pojetím a smyslem orientalistiky v Dvořákově době, jeho vztahem k Orientu a představami o sepětí vědecké práce orientalisty s potřebami českého národa.

Ohlasy v médiích: 

Do Číny mě nechtěli pustit jen jednou – rozhovor s Olgou Lomovou (Smalltalk, FF UK, 15. 4. 2021)