Filozofové v battledressech

Koupit v e-shopu

Jiří Plachý

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-322-9

Rok vydání: 2010 (1. vydání)

Rozsah: 132 stran

Jazyk knihy: český

Doporučená cena: 140 Kč

Grafická úprava a sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

Publikace je věnována osudům příslušníků československé zahraniční armády na Západě, kteří byli zároveň absolventy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Válečné i poválečné osudy těchto mužů nelze žádným způsobem zobecnit – každý je jiný. Lišily se v podstatě vším – od politických postojů, přes průběh služby v armádě (je však zajímavé, že řada těchto intelektuálů prošla celou válku v hodnostech vojínů nebo poddůstojníků, přičemž však platili za vzorné vojáky), až po uplatnění v poválečném životě. Společné jim však bylo odhodlání splnit svou občanskou a morální povinnost v boji proti jedné ze dvou nejhorších diktatur našich dějin. Publikace, jež vychází zejména z materiálů Ústředního svazu československého studentstva, který za války sídlil na britských ostrovech, a povalečných zápisových protokolů FF UK, je rozdělena na historickou část a biografickou část obsahující celkem 14 medailonů těchto osobností.