Františkánství v kontaktech s jiným a cizím

Koupit v e-shopu

Petr R. Beneš, Petr Hlaváček, Ctirad V. Pospíšil et al.

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta a nakl. FILOSOFIA

ISBN: 978-80-7308-283-3.

Rok vydání: 2009 (1. vydání).

Vazba: V2

Rozsah: 267 str., 16 str. obrazových příloh.

Jazyk: český, (italská a anglická resumé).

Doporučená cena: 199,- Kč.

Obálka, grafická úprava a sazba: studio Lacerta.

Tisk: tiskárna Nakladatelství Karolinum, Praha.

První svazek řady Europaeana Pragensia, zabývající se (nejen) českým františkánstvím a jeho aktivitami, přesahujícími geografické, kulturní a náboženské hranice Evropy a západního křesťanstva ve středověku a raném novověku. Kniha vychází u příležitosti 800. výročí založení Řádu Menších bratří – františkánů. Připravuje Collegium Europaeum – Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení FF UK & FLÚ AV ČR.