Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632

JANA HUBKOVÁ

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta  / Togga, 2010

ISBN 978-80-7308-300-7

1004 stran

Doporučená cena 890,- Kč

Koupit v e-shopu

 

Kniha zavádí dnešního čtenáře do dramatické doby počátku třicetileté války a je průvodcem po labyrintu myšlenkového světa 17. století, v němž bylo poselství obrazové, textové a hudební roviny letáku předáváno i vnímáno poněkud odlišným způsobem než dnes. Na základě důkladného studia dobových pramenů představuje autorka jak historii a funkce letáku jako komunikačního média v českém a německém jazykovém prostoru, tak galerii podob Fridricha Falckého, kterou vytvářeli česko-falčtí i císařští autoři, rytci, tiskaři a nakladatelé první třetiny 17. století. S ohledem na historický kontext se zabývá mediálním obrazem Fridricha Falckého jako falckraběte, krále, vzdorokrále, vyhnance i symbolu naděje. Naposled uvedená podoba „Zimního krále“ zahrnuje tisky s prorockou tematikou, které přidělovaly Fridrichovi a jeho potomkům významné místo v božském plánu spásy a kolovaly zejména v kruzích české pobělohorské emigrace. Jejich horlivým čtenářem i šiřitelem byl také Jan Amos Komenský. Součástí práce jsou soupisy více než čtyř stovek letáků, přehledné tabulky s údaji o původcích a provenienci tisků, edice pramenů a velký počet vyobrazení.

Es ist seit langem bekannt, dass die zeitgenössische politische Publizistik – bezogen auf die drei Kriegsjahrzehnte – quantitativ wie qualitativ in den Jahren 1619 bis 1621 einen außergewöhnlichen Höhepunkt erlebte. Dennoch vermag Hubková die bisherigen Kenntnisse über diese eng mit der Heidelberger und Prager Politik in Zusammenhang stehende Bildpublizistik erheblich zu erweitern. (…) Die monumentale, mehr als tausend Seiten umfassende Untersuchung, die im ersten Teil eine historisch fundierte Analyse der Flugblätter zu Friedrich V. liefert und im zweiten, etwa gleichlangen Teil Abbildungen und Kommentare zu den verschiedenen illustrierten und nicht-illustrierten Drucken enthält, stellt eine auf ganzer Linie überzeugende Forschungsleistung dar. Über die eigentlichen Inhalte der Flugblätter, ihre Distributionswege, Zwecke und Funktionen erfährt der Leser ebenso wichtige Details wie über die einzelnen Verfasser, Drucker, Stecher und Verleger sowie über die Rezipienten.

Historischen Zeitschrift Heft 295/2

 

Ohlasy v médiích:

Recenze (Umění/Art LIX, 2011, No. 2)

Velké úspěchy Jany Hubkové (Český rozhlas, 10. 7. 2011)

Byly předány Ceny Josefa Hlávky a Cena Milana Sojky (iForum, 21. 6. 2011)

V lužanském zámku se udělovaly prestižní literární ceny (Český rozhlas, 21. 6. 2011)

Rektor UK Václav Hampl ocenil nejlepší vědecké publikace a knihy roku (iForum, 26. 5. 2011)

Nominace na knižní ceny Magnesia Litera 2011 (Česká televize, 28. 3. 2011)