Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908–1958

Koupit v e-shopu

JOSEF VOJVODÍK – JAN WIENDL (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; nakladatelství Togga

ISBN 978-80-7308-332-8

Rok vydání: 2011 (1. vydání) / 2014 (dotisk 1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem. Formát 165 x 240 mm

Rozsah: 477 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 550,- Kč

Obálka a typografie: Jana Vahalíková

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Heslář české avantgardy je kolektivním projektem, jehož cílem je rekonstrukce vybraných stěžejních pojmů a konceptů, které česká umělecká avantgarda zavedla zejména do literatury a výtvarného umění. Čtenář se v knize zpravidla nesetká s hesly věnovanými tradičním uskupením, jednotlivým „ismům“, periodikům či literárněhistorickým a umělecko-historickým kategoriím s jejich historizujícím popisem a výkladem. Jednotlivá hesla jsou především rekonstruktivním výkladem uměleckých konceptů, zohledňujících princip intermediální reflexe, ale také specifických tvůrčích metod a postupů. Jsou proto pojata jako rekonstrukce vzájemných vztahů (text, obraz, hudba, divadlo, film, fotografie) k dobovému vědeckému a kulturně-filozofickému kontextu a k společensko-politickým aktivitám. Texty hesel, rozsahem nesouměrných, cíleně žánrově kolísají mezi retrospektivně pojatou rekonstrukci umělecko-kulturního nebo sociokulturního fenoménu a tematizaci problémových a interpretačně založených okruhů. Jednotlivá hesla sledují zejména oblast literatury a výtvarného umění, dotýkají se rovněž sféry divadelního a filmového umění, průběžně si všímají i oblasti architektury a moderní hudby. Oproti dosavadní diskusi a recepci české avantgardy kniha posunuje její počátky do prvního desetiletí 20. století. Vývoj české avantgardy jako skupinového hnuti, jeho programy, estetické koncepty a proměny uměleckých strategii, technik a postupů jsou zde sledovány až do roku 1958.

Ukázky:

Petr Málek: Město (iLiteratura, 17. 6. 2011)

Josef Vojvodík: Česká avantgarda: Vývoj, skupiny, proměny, teorie, programy, umělecké postupy (bohuslavbrouk.wordpress.com, 24. 5. 2011)

Ohlasy v médiích:

Kniha, o které se hovoří (Dějiny a současnost 3/2013)

Možnost svobodně bádat je pro mne stále malý zázrak, říká Jan Wiendl (iForum, 14. 2. 2013)

Heslář české avantgardy slovníkem roku (Portál české literatury, 11. 2. 2013)

Cena SLOVNÍK ROKU 2013 udelěna (Jednota tlumočníků a překladatelů, 8. 2. 2013)

Z nekonečného zoznamu: umelecký svet českej avantgardy od A po Z (Česká literatura 2/2012, s. 272-278)

Česká avantgarda (Radio Wave, 18. 10. 2011)

Heslář české avantgardy zaplnil prázdné místo v dějinách literatury (iForum.cz)

Ukázka: