„Horo Bílá – horo kletá!“. Povídky z bělohorské doby

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

 

PETRA HESOVÁ – VÁCLAV VANĚK (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-996-2 (print)

ISBN 978-80-7308-997-9 (online: pdf)

Rok vydání: 2020 (1. vydání)

Rozsah: 663 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 465,- Kč

Sazba: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

Porážka na Bílé hoře 8. listopadu 1620 znamenala konec českého stavovského povstání. Jako určující mezník českých dějin rezonovala bitva v paměti následujících století, ale teprve obrození a zejména druhá polovina 19. století z ní učinily významnou součást národního mýtu. Podstatnou roli při tom sehrála historická a historizující beletrie, básně, prózy a divadelní hry, ve kterých po celé půlstoletí Bílá hora představovala jedno z nejdůležitějších témat. Výbor z těchto textů, připravený ke 400. výročí bitvy, zahrnuje povídky námětově sahající od předbělohorských Čech až do doby třicetileté války a obsahuje jak opomíjené kratší prózy známých autorů (např. V. Beneš Třebízský, A. Jirásek, Z. Winter), tak pozoruhodná díla spisovatelů dnes již málo připomínaných (např. F. Dvorský, E. Herold, J. E. Vocel). Kniha je doprovázena dvěma komentáři – historickým od Jiřího Mikulce a literárněhistorickým od Petry Hesové a Václava Vaňka.

Ohlasy v médiích:

Rozhovor s Petrou Hesovou (ČRo Vltava, 6. 11. 2020, čas 14:08)

Rozhovor s Václavem Vaňkem (FF UK, 8. 11. 2020)

Kletá hora Bílá, takové příběhy vypráví nová kniha (iForum, 9. 11. 2020)

Rozhovor s Václavem Vaňkem (ČT 2 Dobré ráno, 9. 11. 2020)