Inspirations Françaises. Recueil d’interventions portant sur l’historie de l´art

Koupit v e-shopu

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; nakladatelství Tomáš Halama

ISBN 80-903600-8-4

Rok vydání: 2006 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem. Formát 165 x 240 mm

Rozsah: 156 stran

Jazyk: francouzský

Doporučená cena: 420,- Kč

Obálka, grafická úprava, sazba a zlom: Tomáš Halama, Vladimír Tkáč

Sborník příspěvků z dějin umění přednesených na česko-francouzských akademických dnech uspořádaných na Université de la Sorbonne v rámci české sezony v Paříži v roce 2002. Statě předních odborníků z řad historiků umění působících na pražské Univerzitě Karlově a pařížské Sorbonně se soustřeďují především na dvě období: na dobu vlády lucemburské dynastie v Čechách ve 14. století a na přelom 19. a 20. století. Tato dvě období dějin české výtvarné kultury spojuje na jedné straně silná provázanost se současným uměním francouzským a na straně druhé nezvykle vysoká úroveň tehdejší tvorby. Jiří Kuthan zmapoval stopy francouzských vzorů v architektuře a sochařství od doby posledních Přemyslovců, přes vládu Jana Lucemburského až po vrcholnou epochu za císaře Karla IV. Jan Royt se soustředil na jednu vynikající uměleckou realizaci objednanou Karlem IV. – výzdobu kaple sv. Kříže na Karlštejně. Příspěvek Romana Prahla zkoumá posuny ve způsobu recepce francouzského umění v Čechách na přelomu 19. a 20. století. Karolína Fabelová se zaměřila na vztah dvou pozoruhodných osobností – malíře Miloše Jiránka a spisovatele, malíře a uměleckého kritika Williama Rittera. Stať Petra Wittlicha zpracovává fenomén obrovského vlivu Augusta Rodina na české sochařství prvního desetiletí 20. století. Xavier Galmiche se věnoval otázce kompatibility uměleckých médií na příkladu reflexe sochařské tvorby Františka Bílka básníkem Jakubem Demlem.