Já – ty, my – oni. Člověk jako bytost společenská / Ja – ty, my – oni. Człowiek jako istota społeczna

LUCIE SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ – JAN WIENDL (eds.)

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022

ISBN 978-80-7671-106‑8

ISBN 978-80-7671-107-5 (online: pdf)

280 stran

Doporučená cena 340,- Kč

Koupit v e-shopu

 

Souborná publikace Já – ty, my – oni. Člověk jako bytost společenská / Ja – ty, my – oni. Człowiek jako istota społeczna představuje příspěvky, které zazněly v rámci 27. ročníku česko-polské lingvo-literární konference uskutečněné v říjnu 2022 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zúčastnili se jí bohemisté a polonisté z Univerzity Karlovy a Varšavské univerzity. Příspěvky jazykovědné části knihy se zaměřují na výzkumy kognitivně lingvistické, především z oblasti kognitivní sémantiky, etnolingvistiky a teorie jazykového obrazu světa. Literárněvědní badatelé zkoumají různorodá tematická těžiště spřízněná s kognitivními přístupy k uměleckým a publicistickým textům české a polské provenience 19. a 20. století.