Jak čtou Romové. Kvantitativní výzkum úrovně čtenářské gramotnosti romských žáků

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

KATEŘINA ŠORMOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-595-7

ISBN 978-80-7308-596-4 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 196 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 190,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Tato studie je příspěvkem k problematice čtenářské gramotnosti romských žáků. Význam gramotnosti pro dnešního jedince je zcela klíčový; výsledky výzkumů naznačují, že lidé s rozvinutými gramotnostními dovednostmi mají zvýšenou pravděpodobnost, že budou mít vyšší sebevědomí, lepší zdravotní stav, uspokojivější zaměstnání a vyšší mzdy než lidé s nízkými gramotnostními dovednostmi. Rizikem snížené úrovně gramotnosti jsou ohroženy nejčastěji osoby z odlišného kulturního prostředí, nezaměstnané a nekvalifikované osoby, osoby s velmi nízkým vzděláním a lidé ze sociálně slabých vrstev. Romští žáci patří do skupiny osob ohrožených tímto rizikem, a je tedy třeba nastavit opatření pro jeho eliminaci. Ve studii je pozornost zaměřena především na dvě výzkumné otázky: (1) zda a jak se v testu čtenářské gramotnosti odlišují výsledky romských a neromských žáků a (2) jaké jsou faktory domácího a školního prostředí, které rozvoj čtenářské gramotnosti romských žáků ovlivňují. Předložená studie přináší také doporučení pro vzdělávací praxi i pro další směřování výzkumů v této oblasti.

 

Ohlasy v médiích:

Recenze (Studie z aplikované lingvistiky 2017/2)